#hudiksvarar

Hudik mot rasism arbetar med att ta fram en handbok/svar på tal-bok där vi samlar Hudiksvallsbors erfarenheter av rasistiska påståenden och ger förslag på hur man kan bemöta dem.

Hjälp oss genom att svara på fyra frågor! Du får givetvis vara anonym om du vill.