Länktips

Tips till dig som vill ha mer information om rasism och antirasism.

EXPO
Kartlägger, granskar och informerar om högerextrema och rasistiska tendenser i samhället.

TILLSAMMANSSKAPET
Stiftelsen Expos plattform som samlat lokala antirasistiska initiativ och erbjuder dem kunskap och inspiration.

RUMMET
Plattform och blogg för samtal, diskussion och analys för rasifierade* antirasister.

 

Rasifiering (från engelskans racialization) eller etnifiering, är ett samhällsvetenskapligt begrepp och teoretiskt perspektiv som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung.