Vad är rasism?

Rasism innebär att göra särskiljning på människor. De påstådda skillnaderna kan handla både om utseende och om osynliga skillnader såsom intellekt eller mentala egenskaper. Egenskaperna beskrivs som oföränderliga och värderas som sämre eller bättre. När dessa föreställningar kombineras med en ojämn fördelning av makt och resurser handlar det om systematisk rasism och om rasism som samhällsstruktur, annars brukar begreppet “rasistiska fördomar” användas i stället.